Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skovforeningens repræsentation i udvalg


Sidst opdateret 17/8 2016


Interne udvalg og bestyrelser


Dansk Skovforenings bestyrelse

Niels Iuel Reventlow (formand)
Niels O. Lundstedt (næstformand)
Ditlev Berner
Torben Bille Brahe
Peter Arnold Busck
Marie Louise Friderichsen
Michael Glud
Jørgen Kappel Hansen
Martin Petersen
Jens Kristian Poulsen
Bo Jellesmark Thorsen


Dansk Skovforenings forretningsudvalg

Niels Iuel Reventlow
Niels O. Lundstedt
Peter Arnold Busck
Sekretær - Jan Søndergaard


Skovkredsformænd, næstformænd og tilknyttede bestyrelsesmedlemmer


Sjælland
Formand: Bo Jung,
Næstformand: Anders Grube
Tilknyttede bestyrelsesmedlemmer:
Niels O. Lundstedt, suppleant Jens Kristian Poulsen

Nordlige Jylland
Formand: Carsten Ishøy
Næstformand: Klaus Lindhardtsen
Tilknyttede bestyrelsesmedlemmer:
Peter Busck, suppleant Michael Glud

 
Sydlige Jylland
Formand: Mogens Lunde
Næstformand: Jesper Fink
Tilknyttede bestyrelsesmedlemmer:
Jørgen Kappel Hansen, suppleant Michael Glud

Fyn
Formand: Per C. Christensen
Næstformand: Susanne Frederiksen
Tilknyttede bestyrelsesmedlemmer:
Niels Reventlow, suppleant Torben Bille Brahe

Storstrøm
Formand: Marie Louise Friderichsen,
Næstformand: Jens Rasmussen
Tilknyttet bestyrelsesmedlem:
Marie Louise Friderichsen
 
Ad hoc arbejdsgruppe for markedstekniske emner
Jens Kristian Poulsen
Rune Rübner-Petersen
Per Ørbæk
Niels Peter Dalsgaard Jensen
Mogens Lunde
Klaus Lindhardtsen
Niels Jørgen Petersen

Bestyrelsen for DSHwood A/S
Toke Foss (formand)
Kristian Eriknauer
Torben Friis Lange
Jan Søndergaard


Skovbrug


Skovrådet

Niels O. Lundstedt
Tanja Olsen


Undergruppe:
Tilskud til praksisnære forsøg: Niels O. Lundstedt
Registrering af §25-skov: Tanja Olsen og Hans Hedegaard

Skov & landskab, Københavns Universitet

Bestyrelse: Marie Louise Friderichsen (personligt udpeget)
Rådgivende udvalg for naturressourcer: Leif J. Madsen


Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Niels Reventlow


PEFC-Danmark

Ditlev Berner
Anders Hillerup (observatør)

Skovforeningens referencegruppe for FSC-revisionen
Ditlev Berner
Flemming Sehested


Rådgivende udvalg under lov om naturforvaltning

Niels Reventlow
Hans M. Hedegaard (suppleant)


EF’s specialudvalg vedr. miljøspørgsmål

Hans M. Hedegaard


Udvalget til forenkling og modernisering af VVM-reglerne

Marie Louise Bretner


Overvågningsudvalget for miljøansvarsreglerne

Tanja Blindbæk Olsen


Grønt Fremdriftsforum

Tanja Blindbæk Olsen


Brugerdataarbejdsgruppen (Brugerdata A/S)

Jens Kristian Poulsen


Overvågningsudvalget for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne for 2014-2020.

Marie-Louise Bretner
Hans M. Hedegaard (suppleant)


Natur- og Miljøklagenævnet – sagkyndige medlemmer.

Christian Wedell-Neergaard
Ole Pedersen

 

Skat

Det Eksterne Kontaktudvalg

Hans M. Hedegaard

Virksomhedskontaktudvalget for Ejendomsvurdering

Hans M. Hedegaard


Skovbrugets uddannelserSkovskolen – Advisory Board (Rådgivning om indhold af faget driftsøkonomi)
Anders Lomholt


Jagt og vildt


Vildtforvaltningsrådet

Niels Reventlow 
Peter A. Busck (suppleant)

Ulveudvalg under Vildtforvaltningsrådet
Peter A. Busck
 
Den nationale hjortevildtgruppe under Vildtforvaltningsrådet
Anders Hillerup

Indsatsplan for mårhund
Thomas Ravn
 
Forvaltningsplan for bævere i Danmark (Miljøministeriet/Naturstyrelsen)
Peter Arnold Busck

 

Regionale hjortevildtgrupper


Nordjylland
Jens Laage. Tlf.: 9893 5844, laage@pc.dk
Jan Ulrich (fællesrepræsentant for Skovforeningen og Landbrug og Fødevarer). Tlf.: 4027 0780, janulrich@mail.dk

Djursland
Erik Skriver. Tlf.: 20756919, skafoegaard@mail.dk
Jens Christian Dahl (fællesrepræsentant for Skovforeningen og Landbrug og Fødevarer). Tlf.: 2033 7462, dahl@loevenholm-fonden.dk

Midtjylland
Poul Arne Madsen. Tlf.: 3081 5410, pam@hjoellundhus.dk
Niels Peter Dalsgaard Jensen (fællesrepræsentant for Skovforeningen og Landbrug og Fødevarer). Tlf.: 2236 0020, np@slsas.dk

Himmerland
Hans Kieldsen. Tlf.: 9863 8433, bluewood@c.dk
Kjeld Hjorth (fællesrepræsentant for Skovforeningen og Landbrug og Fødevarer). kchjorth@tdcadsl.dk

Vestjylland
Mourits Troldtoft, 9749 2700, m_troldtoft@hotmail.com
Lars Chr. Rejkjær (fællesrepræsentant for Skovforeningen og Landbrug og Fødevarer). Tlf.: 4014 3320, lr@vjl.dk

Sydjylland
Knud Henrik Hansen. Tlf.: 2524 6600, khh@knudhansen.dk
Benny Ølgod (fællesrepræsentant for Skovforeningen og Landbrug og Fødevarer). Tlf.: 7519 5189, Benny.olgod@gmail.com

Sønderjylland
Flemming Arnum. Tlf.: 4031 5772, arnum65@live.dk
Jesper Fink (fællesrepræsentant for Skovforeningen og Landbrug og Fødevarer). Tlf.: 4017 1864, jf@cimbria.as

Nordsjælland
Carl Frederik Bruun. Tlf.: 4839 0006, bruun@esromgaard.dk
Preben Birch (fællesrepræsentant for Skovforeningen og Landbrug og Fødevarer). Tlf.: 2615 2117, birch@broersland.dk

Sydsjælland
Peter Treschow. Tlf.: 4027 5018, p@treschow.eu
Jens Risom (fællesrepræsentant for Skovforeningen og Landbrug og Fødevarer). Tlf.: 4017 1187, jr@gisselfeld-kloster.dk

Lolland, Falster og Møn
Rune Rübner-Petersen. Tlf.: 4031 4221, fuglsang.rrp@mail.dk
Patrick Reventlow-Grinling (fællesrepræsentant for Skovforeningen og Landbrug og Fødevarer). Tlf.: 2099 9616, prg@krenkerup.dk

Fyn
Stig Bille Brahe Selby Tlf.: 4090 3467, roesoegr@post7.tele.dk
Anders Cederfeld de Simonsen (fællesrepræsentant for Skovforeningen og Landbrug og Fødevarer). Tlf.: 4028 0009, ac@erholm.dk

Bornholm
Lars Wichmann. Tlf.: 5648 2004, lars@wichmann.dk
Steffen Adelsten Jørgensen (fællesrepræsentant for Skovforeningen og Landbrug og Fødevarer). Tlf.: 6120 5158, saj@skovdyrkerne.dk


Museumsråd - Det Grønne Museum - Jagten, Skoven, Landbruget og Maden

Tanja B. Olsen

 

Sydvestfyns Hjortelav

Ditlev Berner


Forvaltningsråd for dåvildt på Langeland

Hans Ahlefeldt-Laurvig


Jægernes Naturfond (Danmarks Jægerforbund)

Niels O. Lundstedt


Projekt Bæredygtig Jagt

Peter Melchior (bestyrelse)
Peter Tetzlaff (bestyrelse)
Sekretariat (Jan Søndergaard)


Rådgivende udvalg for vildtforvalteruddannelsen (Jægerforbundet)

Christian Danneskiold Lassen


Skoleråd for Vildtforvaltningsskolen (Jægerforbundet og Naturstyrelsen)

Christian Danneskiold Lassen


Forvaltning af den stigende bestand af kronvildt på Sjælland – koordineringsgruppe (Skov & Landskab)

Jens Risom
 
Kommunikation

Træ.dk (Træbranchens informationssamarbejde)


Bestyrelse
Ditlev Berner
Jan Søndergaard (suppleant)

Styregruppe
Vakant


Skoven i Skolen

Styregruppe: Jan Søndergaard


Spor i Landskabet

Styregruppe: VakantFrø og planter


Udvalget for skovfrø og planter (tidligere Herkomstkontrollen)

Niels O. Lundstedt


Kåringsudvalg

Jens Kristian Poulsen


Projekt fremtidens planteforsyning

Keld Velling
Hans M. Hedegaard


Fagudvalg til plantenyhedsnævn

Hans M. Hedegaard


Udvalget for planter og plantesundhed

Hans M. Hedegaard


Dansk Planteskoleejerforenings Ankenævn for Planteleverancer

Niels O. LundstedtKommunale råd m.v.


Grønne råd/Grønt Forum

Assens: Peder Dammand
Billund: Mogens Lunde
Brønderslev: Jacob Nielsen
Faaborg-Midtfyn: Ditlev Berner
Favrskov: Geert H. de Lichtenberg
Guldborgsund: Lars Wilhjelm
Haderslev: Jens Venø Kjellerup
Holbæk: Klaus Falk-Sørensen
Holstebro: Mogens R. Brandt
Horsens: Henrik Ahlefeldt-Laurvig
Kalundborg: Klaus Falk-Sørensen
Kerteminde: Stig Bille Brahe Selby
Langeland: Chr. Ahlefeldt-Laurvig
Lejre: Johan Scheel
Lolland: Gustav von Rosen
Mariager Fjord: Torben Sommer-Larsen
Middelfart: Torben Morth
Norddjurs Kommune: Anders Fischer
Nordfyn: F. Bernstorff-Gyldensteen
Næstved: Christian Danneskiold Lassen
Nyborg: Merete Simonsen
Odense: Torben C. Bille Brahe
Ringsted: Anders Grube
Ringkøbing-Skjern: Henning Bilberg
Silkeborg: Niels Peter Dalsgaard Jensen
Sorø: Jens Kristian Poulsen
Skanderborg: Henrik Buhl
Skive: Birger H. Schütte
Slagelse: Michael Neergaard
Svendborg: Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
Tønder: Jesper Fink
Vejle: Jens Grøn (Miljøforum)
Vesthimmerland: Hans Kieldsen
Viborg: Christian Als
Vordingborg: Peter Tillich
Aabenraa: Skovdyrkerforeningen Syd v. Jakob Ensig-Karup
Århus: Adam Knuth


Grundvandsråd/grundvandsforum

Guldborgsund: Poul Schreiner Hansen
Kalundborg: Klaus Falk-Sørensen
Middelfart: Kim Bech Nielsen
Næstved: Claus Neergaard
Odense: Torben C. Bille Brahe
Randers: Christian la Cour
Ringkøbing-Skjern: Fritz Andersen
Ringsted: Poul Norup
Roskilde – Køge Bugt: Søren Boas
Roskilde – Issefjorden: Jock John Monroe
Silkeborg: Poul Arne Madsen
Slagelse: Michael Neergaard
Sorø: Jens Kristian Poulsen
Stevns: Peter Henrik Tesdorpf
Struer: Janus Skak Olufsen
Viborg: Christian Als
Vordingborg: Peter Iuel
Aalborg: Vakant
 
Naturråd
Mariagerfjord Kommune: Ulrik Kragh Hansen
 
Vandløbsregulativer - følgegruppe
Faaborg-Midtfyn Kommune: Ditlev Berner
 

Lokale Aktionsgrupper

Nyborg: Merete Simonsen
Svendborg: Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn


Brugerråd i statsskovene

Fussingø statsskovdistrikt: Kim Thisted
Frederiksborg Distrikt: Johan ScheelFriluftsliv


Adgangsforum

Tanja Olsen
Hans M. Hedegaard


Naturturisme i det Sydfynske Øhav (samt sekretariat for eventuelt kommende nationalpark på Sydfyn og det Sydfynske Øhav)

Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
Ditlev Berner (suppleant)

Sydfynsk projekt om mountainbike og ridning som forretning

Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn


Bestyrelsen for Nationalpark Mols

Anne Sophie Gamborg
 
 

Bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land

Silvia Munro
 
Nationalpark Skjern Å
Henning Bilberg

Naturparkråd – Naturpark Åmosen.

Niels O. Lundstedt


Mærkningsordning for naturparker - Nationalparkkomiteen
Jens Kristian Poulsen
 
Den Danske Naturfond - rådgivende udvalg
Jan Søndergaard

Juletræer og pyntegrønt

Juletræsdyrkerforeningens bestyrelse

Niels O. Lundstedt
Jan Søndergaard (suppleant)


Fondsbestyrelsen for Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt

Niels O. LundstedtEnergi


Biomasseforum, Landbrug og Fødevarer

Marie-Louise Bretner


Klima- og energipolitisk specialudvalg

Marie-Louise Bretner
 
Faglig følgegruppe for brancheaftalen
Marie Louise Bretner

Internationalt samarbejde


Nordens Skovejerorganisationers Forbund (NSF)


Råd
Lars Skou Gleerup
Michael Glud
Niels O. Lundstedt
Niels I. Reventlow

Chefgruppe
Jan Søndergaard

Næringspolitisk arbejdsgruppe
Tanja Olsen


Statistikgruppe
Tanja Olsen


Nordisk MinisterrådNordisk Kontaktorgan for skovbrug
Jan Søndergaard


Samnordisk Skovforsknings bestyrelse

Niels Otto Lundstedt (udpeget af Naturstyrelsen)
Tanja Olsen (suppleant)


CEPF (sammenslutningen af skovejerorganisationer indenfor EU)

Niels I. Reventlow
Jan Søndergaard (suppleant)


EU-Kommissionens Civil Dialog Group (Advisory Group - Forestry and Cork)

Jan Søndergaard
Tanja Olsen

International Family Forestry Alliance (IFFA)
Jan Søndergaard


Arbejdsgruppe for skovbrug - Working party "Forestry" (COPA/COGECA – Landbrugsraadet)

Niels I. Reventlow
Jan Søndergaard (suppleant)


Kontaktgruppe for international skovpolitik

Tanja Olsen


6-Länder-Treffen (Tyskland, Østrig, Schweiz, Sverige, Finland, Norge)

Jan SøndergaardAndet


Fonden for Træer og Miljø - repræsentantskab

Peter de Neergaard


Arbejdsgruppe vedrørende bevaringsværdige bygninger (BYFO)

Henrik Ahlefeldt-Laurvig


Langesøfondet

Jan Søndergaard
Niels Bjerg (suppleant)


Collective Impact.  Det åbne land som dobbeltsressource. Styregruppe

Jan Søndergaard
Tanja Olsen (suppleant)

Collective Impact - arbejdsgruppe jordfordeling.

Lars Wilhjelm


Collective Impact - arbejdsgruppe om naturplaner

Johan Scheel
 
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.