Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Nyheder

<<    >>

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150

24. februar 2015
Sustainable Biomasse Partnership (SBP)-dag på Sorø Akademi
Fra fyringssæsonen 2016/17 skal 40 % (stigende op til 90 % i 2019)af det energitræ, som danske energiproducenter køber være bæredygtigt samt give en væsentlig CO2 besparelse

24. februar 2015
Møde i Nordlige Jyllands Skovkreds den 12. marts
Mødet afholdes på Rindsholm Kro, Gl. Århusvej 323, 8800 Viborg. Alle medlemmer er velkomne.

24. februar 2015
Forbud mod gødskning og sprøjtning på §3 arealer vedtaget
Loven får økonomiske konsekvenser skovbruget og landbruget. Oppositionspartierne har givet udtryk for, at lovens forbudsbestemmelser vil blive rullet tilbage i tilfælde af et regeringsskifte.

19. februar 2015
Ønsker du økonomisk støtte til partnerskabsprojekt i din skov?
Har du en god idé til et nyt projekt, der sætter fokus på bæredygtig skovbrug, så kan du nu søge økonomisk støtte. Villum fonden og Velux fonden søger projektforslag.

13. februar 2015
Danskernes forbrug af brænde er stabilt
Ny rapport fra Energistyrelsen viser, at danskernes forbrug af brænde har været stort set det samme i 2013 som i 2011. Dette slår brænde fast som en forsyningssikker ressource.

13. februar 2015
Mindre ændringer i brand- tyveri- og hærværksordningen
Lodsejeren kan nu samle flere affaldsaflæsninger så de tilsammen overstiger minimumsbeløbet på 1.000 kr. for erstatning Til gengæld forsvinder muligheden for at klage til Natur- og Miljøklagenævnet..

11. februar 2015
Nyt udvalgsarbejde om ændringer i stormfaldsloven
Erhvervs- og vækstministeren har nedsat et udvalg der skal evaluere stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne. Skovforeningen er ikke tilfreds med tempoet. Der er brug for handling, ikke yderligere udvalgsarbejder.

11. februar 2015
Mindre ændringer i tilskuddene til skovrejsning
Naturstyrelsen arbejder på en ny vejledning for skovrejsningstilskud i 2015. Skovforeningen forventer at pointsystemet udvikles så der kræves et vist antal point for at få tilskud - og at det bliver lettere at få tilskud til skove helt ned til 2 ha.

11. februar 2015
Invitation: Møde om opdræt og udsætning af fjervildt Indholdsvisning kræver login
Bæredygtig Jagt, Danmarks Jægerforbund og Foreningen Danske Herregaardsjægere inviterer til møde. Se invitationen og læs om mærkningsordning for opdræt og udsætning af fuglevildt.

5. februar 2015
Ny bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse
1. februar 2015 er en ny bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse trådt i kraft. 21 KO-krav er ophævet som følge af reduktion i antallet af krav i EU's nye landbrugsreform.

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150

<<    >>

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.