Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Nyheder

<<    >>

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

19. august 2015
Gennemsigtighed om danske lovforslags forhold til EU-retten
Miljø- og fødevareministeren har i et hyrdebrev til sine styrelser fastsat at ministeriets høringsudkast til nye love skal afklare hvad der er implementering af EU-regler og hvad der ligger ud over hvad EU kræver. Skovforeningen er glad for initiativet.

18. august 2015
Miljø- og Fødevareministeren varsler naturpakke med urørt skov
Eva Kjer Hansen ønsker en bred debat om hvordan "urørt skov" skal forstås, og hun understreger at mange biologisk interessante områder ligger i privat skov. Derfor skal private skovejere kunne betales for at udlægge urørt skov.

17. august 2015
Møde og besøg på Junckers Industrier A/S i Sjællandske Skovkreds
Tirsdag den 8. september inviterer Skovforeningen til besøg på Junckers Industrier A/S. Derefter almindeligt skovkredsmøde.

13. august 2015
Skovforeningen presser stadig for ændringer i Stormfaldsloven
De åbenlyse problemer for skovene i Stormfaldsloven fik, efter alt for mange år, den tidligere regering til at nedsætte et udvalg. Skovforeningen er i god dialog med udvalget, men skovene går endnu en stormsæson i møde uden at problemerne er løst.

13. august 2015
Udvidet juridisk bistand – hvordan kan vi hjælpe dig?
Skovforeningen har styrket Erhvervspolitisk Afdeling og er endnu stærkere på det juridiske område. Vi kan tilbyde udvidet rådgivning til støtte for ejerskabet og driften af skov og natur. Så tag fat i os.

12. august 2015
Er nyplantet skov hobby eller erhverv?
På det seneste er dukket stadig flere sager op hvor SKAT betragter nyplantet skov som hobby og ikke vil tillade fradrag for udgifterne. Det strider dog imod Højesterets retningslinjer, og det er en bombe under Danmarks mål om at plante mere skov.

10. august 2015
Skovejer dømt objektivt ansvarlig for indgreb i fortidsminde
En jagtlejer etablerede en ulovlig rævegrav i et fortidsminde, uden at skovejeren vidste det. Loven siger at ejeren kun skal betale retableringen hvis han har udvist fejl eller forsømmelse. Alligevel har byretten dømt ejeren til at betale. Sagen ankes.

7. august 2015
Kom til seminar om skov- og natursektorens praktiske uddannelse
Skovskolen inviterer til seminar 24. august for alle der beskæftiger skov- og teknikelever. Hvordan skal de uddannes i fremtiden og skal der overhovedet være en selvstændig faglært uddannelse til skov- og natursektoren?

3. august 2015
To invitationer om skov og klima i august
ProSilva inviterer sammen med HedeDanmark og Skov & Landskab, Københavns Universitet, til ekskursion i Vestjylland og temadag på Skovskolen - i begge tilfælde om tilpasning og udnyttelse af skovene til fremtidens klima.

13. juli 2015
Ny ansøgningsfrist for tilskud til bæredygtig skovdrift
Naturstyrelsen har valgt at forlænge ansøgningsperioden med 1 måned for tilskudsordningerne under Bæredygtig skovdrift - Grøn driftsplan, foryngelse, særlig drift og Natura 2000, således at den nye ansøgningsfrist er 1. september

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

<<    >>

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.