Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Nyheder

<<    >>

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144

9. februar 2016
Åbent skovkredsmøde i Nordlige Jyllands Skovkreds 8. marts
Skovforeningen og Naturstyrelsen inviterer til åbent møde i Nordlige Jyllands Skovkreds - blandt andet om hvad EU’s tømmerforordning vil betyde for danske skovejere. Alle er velkomne. Tilmelding nødvendig.

9. februar 2016
Ny koordinator ansat i Skoven i Skolen
Skoven i Skolen har pr. 1. marts ansat Lars Nielsen som ny koordinator for projektet. Han er lærer, naturvejleder og har lavet masser af udeundervisning.

5. februar 2016
Skatteministeren: Skovrejsning kan være erhverv
Ministeren er enig med Skovforeningen i, at der kan gå lang tid før de første indtægter kommer efter en skovrejsning, uden at det i sig selv betyder at skovrejsning er hobbyvirksomhed.

5. februar 2016
Udmøntning af arveafgiftsreduktionen
Skatteministeriets embedsmænd forbereder lovforslaget der skal gennemføre aftalen om at reducere arveafgifterne. Skovforeningen følger arbejdet tæt, ikke mindst når det gælder værdiansættelse og succession for skovejendomme.

3. februar 2016
Invitation: Dialogmøder om udsætning af fjervildt
Skovforeningen, Jægerforbundet, Landbrug & Fødevarer, Herregårdsjægerne, Fødevarestyrelsen og Naturstyrelsen inviterer til tre dialogmøder om natur- og vildtpleje med særlig vægt på opdræt og udsætning af fjervildt.

3. februar 2016
Konference om dækrodsplanter
Skovskolen afholder konference om dækrodsplanter med en status 10 år efter skovbrugets kulturkommission afgav sit testamente. Masser af indlæg fra både praktikere og forskere. Det sker onsdag den 9. marts.

1. februar 2016
NSF søger skovpolitisk ekspert til Bruxelles
De Nordiske Skovejerorganisationer søger en medarbejder til at følge og påvirke den skovpolitiske udvikling i Europa. Ansøgningsfrist 19. februar.

29. januar 2016
Gratis temadag: Produktive skove og indførte træarter
Nordisk Genressourcecenter, Danske Planteskoler og Naturstyrelsen inviterer til temadag med ekskursion - 6. april i Silkeborg.

26. januar 2016
De Private Skoves Økonomi 2014
Du kan nu se statistik over de private skoves økonomi for året 2014. Efter renter, men før aflønning af ejeren, gav de private skove i gennemsnit et overskud på 818 kr. pr. ha.

26. januar 2016
NaturErhvervsstyrelsen efterlyser sager om forkert arealstøtte
EU-Domstolen har fastslået, at styrelsen har anvendt en forkerte praksis typisk i sager, der drejer sig om arealer i lufthavne, lysåbne arealer i skov og rekreative arealer.

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144

<<    >>

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.