Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Nyheder

<<    >>

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144

5. november 2007
Skovforeningen i EU
De nordiske skovejerforeninger har sat målene for vort arbejde i EU i 2008: Vi ønsker en EU-handlingsplan for skov, fremme af træ til energi og af skove i klimapolitikken samt en politik for offentlige indkøb der fremmer og ikke handicapper træ.

25. oktober 2007
Godt regnskab fra DSHwood
DSHwood A/S' regnskab for 2006/2007 viser et overskud på 7,3 millioner kr. før skat. Der er blevet omsat omkring 400.000 m3 træ hvilket er 60 % mere end året før.

22. oktober 2007
Langsomt på vej mod regler for gravpladser i skov
Et lovforslag fra Kirkeministeriet vil lette kommuners anlæg af gravpladser i fx skove. Den foreslåede liberalisering er dog så beskeden at den næppe får nogen effekt i de private skove. Skovforeningen foreslår større frihed for borgere og skovejere.

12. oktober 2007
Typograf-situationen medio oktober 2007
Vejret begunstigede ikke typografernes flyvning i august. Barkbillesituationen efter stormfaldet 8. januar 2005 er nu næsten tilbage ved udgangspunktet. Det anbefales dog stadig at fjerne angrebne træer i resten af efteråret og vinteren.

12. oktober 2007
Stor hugst i skovene i 2006
De danske skove øger hugsten. I 2006 blev hugget 2,4 millioner m3. Den øgede hugst er gode nyheder for miljøet og for skovene. Der er stadig et stort overskud af træ i Danmarks skove.

11. oktober 2007
Status for Skovforeningens samarbejde med Södra
Skovforeningen og Södra arbejder på en aftale så Skovforeningens medlemmer kan sælge nåletræ til Södra på samme attraktive vilkår som svenske skovejere. En fusion mellem Skovforeningen og Södra er ikke og kommer ikke på tale.

11. oktober 2007
Brænde fra skoven er billigt
Det er op til 36 gange dyrere at få opskået brænde leveret til døren end at købe et sankekort og selv hente det i den lokale skov.

10. oktober 2007
Stadig ingen aktiviteter i Handelsudvalget
Danske Skoves Handelsudvalg holder sig fortsat inaktivt indtil det er afklaret hvad udvalget må og ikke må. Skovforeningens almindelige markedsinformation fortsætter med det uforandrede mål at fremme gennemsigtighed for at fremme fri konkurrence.

10. oktober 2007
Skovpolitisk oplæg fra fagforbundene
Fagforbundene 3F og BAT-kartellet ønsker at fremtidssikre skovarbejde som erhverv gennem uddannelse og nyudvikling af skovens mange tilbud. Skovforeningen er enig med fagforbundene.

1. oktober 2007
Skoven nu - oktober
Egens frugt, agern modner i løbet af oktober og falder til jorden - til glæde for både dyr og mennesker.

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144

<<    >>

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.