Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Nyheder

<<    >>

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150

13. april 2010
Stormflods- og stormfaldsloven revideres
Skovforeningen har haft foretræde for Folketingets Erhversudvalg og fremsat ønske om at basisforsikringen imod stormfald, og dermed adgang til gentilplantningsordningen, bliver åbnet for skove som ikke blev tilmeldt senest 31. august 2001.

13. april 2010
Skov er Danmarks rigeste biotop på arter
Ny opdateret rødliste viser at skovene er Danmarks artsrigeste biotop. Samtidig findes flest af de rødlistede arter i skov, og det har en naturlig forklaring.

12. april 2010
Grøn Vækst 2.0 åbner for frit brændselsvalg
Regeringen og Dansk Folkeparti aftaler at arbejde for et frit brændselsvalg på de mindre kraftvarmeværker. Det er et gammelt ønske i Skovforeningen der nu ser ud til at blive virkelighed.

7. april 2010
20.000 børn genplanter planeten i april
I april planter børn over hele landet 70.000 træer for et bedre klima. Et presseplantning arrangement den 20. april i Kongelunden vil sætte fokus på Genplant Planeten.

6. april 2010
Skovkredsmøde i Nord- og Midtsjællands Skovkreds 4. maj 2010
Skovforeningen inviterer til skovkredsmøde i Nord- og Midtsjællands Skovkreds, tirsdag den 4. maj 2010 kl. 10.00. på Valdemarskilde, Valdemarskildevej 10, 4200 Slagelse.

6. april 2010
Skovkredsmøde i Nordlige Jyllands Skovkreds 4. maj 2010
Skovforeningen inviterer til skovkredsmøde i Nordlige Jyllands skovkreds, tirsdag den 4. maj 2010 kl. 13.00. Mødested er savværket hos Wiking Gulve A/S, Hefthøjvej 16, 7870 Roslev.

25. marts 2010
Skov- og Naturstyrelsen afblæser egern-alarm
Det grå egern er det velkendte røde egern, men med en grålig pels. Der er derfor ikke grund til at indfange dyret, og der er ikke risiko for skader på de danske skove.

24. marts 2010
Alarm: Gråt egern fundet i Fredericia
Det grå egern er set i Fredericia. Det kan blive et alvorligt skadedyr i skove, haver, dyrkede afgrøder og i huse. Truslen har været forudset i flere år, og Skovforeningen har opfordret til forbud mod indførsel og privat dyrehold af det grå egern.

24. marts 2010
Dansk Skovforening afholder ekskursion til Dønnerup
Temaet for ekskursionen er landskabspleje med henblik på æstetik og vildt. Der er debat om bl.a. skabelse af lysninger og engarealer, anlæg af vildtagre, regler for PEFC certificering samt metoder til tynding og flisning af ung eg.

16. marts 2010
Opskruet debat om brændefyring
Konference på Christiansborg afslørede stor usikkerhed om brændefyringens eventuelle skadevirkninger. Der er ikke umiddelbart udsigt til afgifter på brændeovne.

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150

<<    >>

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.